מי אנחנו
חיפוש חוגים ופעילויות

דבר יו"ר ההנהלה

בס"ד

"שהחיינו וקיימנו והיגיענו לזמן הזה"

אתר "בית רוס" עלה לאויר ואיתו מפרי פעילותינו למען התושבים

מינהל קהילתי בית רוס פועל ע"י צוות המתנ"ס בניצוחו של המנהל הנמרץ מר ניר דוד להביא את השכונות לעשייה ולשיתוף של התושבים בפעילויות המינהל וביצירת פורומים של תושבים העובדים ביחד למען תושבי השכונה.

תנופת הפעילות באה לידי ביטוי בכל המישורים הן במישור התרבותי, המישור החברתי המישור הפיזי והגיל השלישי והן ביצירת ועדות בתחומים הפיזיים וכאן עכשיו עינכם הרואות באתר האינטרנט הנפלא של המינהל הקהילתי שזה כעת עולה לאוויר !

ואנו תקווה שהדבר יישא פרי והשינויים יבואו לידי ביטוי גם במישורים שעדיין לא הגענו לטפל בהם ורבים הם.

בסייעתא דשמיא הגדלנו את היקף הפעילות לתושבים באופן משמעותי, חוגים חדשים שנפתחו וישנים שהורחבו, הרצאות מגדולי הרבנים והמרצים לכלל האוכלוסייה, טיולים לכל שכבות הגילאים, סדנאות בנושאים מגוונים מחינוך ועד כלכלה נבונה בהמשך, ועדה פיזית פעילה ופתוחה המשרתת את תושבי השכונות בכל הנושאים התחבורתיים, תשתיות, תכנון וסביבה המותאמים לדרישת הציבור.

עלינו מוטלת האחריות לחבר את תושבי השכונה לבית הקהילתי, ולתת לציבור את מלוא השירותים התרבותיים והפיזיים השייכים לו.

ולתושבי השכונה היקרים אנו קוראים לבוא וליטול חלק בכל פעילויות המרכז הקהילתי- שלכם ובשבילכם!

יחיאל שוסהיים
יו"ר המינהל  
 
 
חברי הנהלת המינהל הקהילתי:
 
תושבים
 • מר שוסהיים יחיאל - יו"ר המינהל,  יו"ר ועדת בטחון. תושב קמ"ש-גב"ש
 • מר גולן אריאל - יו"ר ועדת תרבות תורנית. תושב קמ"ש–גב"ש
 • מר דרור אלי - יו"ר ועדת תרבות. תושב קמ"ש-גב"ש
 • מר יצחק במברגר - תושב קמ"ש-גב"ש
 • מר לוי עופר - תושב מורדות בית וגן
 • מר מילר שמואל - סגן יו"ר המינהל, יו"ר ועדת כספים וכ"א. תושב קמ"ש-גב"ש
 • מר סופר ינקי - תושב גבעת מרדכי
 • גב` פרימן חדוה - יו"ר ועדה פיזית. תושבת קמ"ש גב"ש
 • מר שימל שלמה - תושב גבעת מרדכי
 
נציגת החברה למתנסים
 • גב` בלס לאה - מנהלת איזור ומנחה
 
נציגי העירייה
 • גב` לוי רחל - מנח"י
 • גב` פוייר יעל - מנהלת לשכת הרווחה
 • מר נפתלי יהודה - מנהל מחלקת מורשת ישראל
 • מר שבו ששון - מנהל רובע מערב
 • מר שלם ליאור - מתכנן רובע מערב