חיפוש חוגים ופעילויות

חוגים ופעילויות

סדורי שם החוג קבוצה גיל מיקום תחום קבוצה שם המדריך תאור יום שעות מחיר הערות הערות הערות פרטים
2200
0
1
אנגלית אנגלית רובע-אנגלית ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 למידה למידה רובע-אנגלית ד-ו אנגלית בנים ד-ו ד 16:15 - 17:00 ₪140.00
2200
0
2
אנגלית אנגלית רובע-אנגלית ז-ח ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 למידה למידה רובע-אנגלית ז-ח אנגלית בנים ז-ח ד 17:00 - 17:45 ₪140.00
2202
0
3
אנגלית בנים אנגלית בנים אנגלית בנים גבמ חרדי ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ למידה למידה אנגלית בנים גבמ חרדי אנגלית בנים גבמ חרדי 8-11 ג 17:45 - 18:30 ₪100.00
2202
0
1
אנגלית בנים אנגלית בנים שלוחה- אנגלית בנים 1 ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 למידה למידה שלוחה- אנגלית בנים 1 משה נתנאל שלוחה- אנגלית בנים 16:30 ב 16:30 - 17:20 ₪700.00
2202
0
2
אנגלית בנים אנגלית בנים שלוחה- אנגלית בנים 2 ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 למידה למידה שלוחה- אנגלית בנים 2 משה נתנאל שלוחה- אנגלית בנים 17:30 ב 17:30 - 18:20 ₪700.00
2202
0
4
אנגלית בנים אנגלית בנים שלוחה- אנגלית בנים 3 ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 למידה למידה שלוחה- אנגלית בנים 3 שלוחה- אנגלית בנים 3 ב 18:30 - 19:15 ₪700.00
2674
0
1
אפיה אפיה שפיות צעירות א-ב גבמ ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ למידה למידה שפיות צעירות א-ב גבמ שפיות צעירות א-ב גבמ ה 17:00 - 17:45 ₪130.00
2377
0
5
ג'ודו ג'ודו גו'דו גבמ חובה-א ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות גו'דו גבמ חובה-א חבושה משה ג'ודו גבמ חובה- א' בנים ה 16:30 - 17:15 ₪175.00
2377
0
6
ג'ודו ג'ודו ג'ודו גבמ כיתות ב-ד ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'ודו גבמ כיתות ב-ד חבושה משה ג'ודו גבמ כיתות ב-ד ה 17:15 - 18:00 ₪175.00
2377
0
7
ג'ודו ג'ודו גו'דו גבמ כיתות ה-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות גו'דו גבמ כיתות ה-ו חבושה משה ג'ודו גבמ כיתות ה-ו ה 18:00 - 18:45 ₪175.00
2377
0
1
ג'ודו ג'ודו ג'ודו טרום חובה ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'ודו טרום חובה חבושה משה ג'ודו טרום חובה ג 16:15 - 17:00 ₪175.00
2377
0
2
ג'ודו ג'ודו ג'ודו כיתות א-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'ודו כיתות א-ב חבושה משה ג'ודו כיתות א-ב ג 17:00 - 18:00 ₪175.00
2377
0
3
ג'ודו ג'ודו ג'ודו כיתות ג-ד ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'ודו כיתות ג-ד חבושה משה ג'ודו כיתות ג-ד ג 15:15 - 16:15 ₪175.00
2377
0
4
ג'ודו ג'ודו ג'ודו כיתות ה-ח ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות ג'ודו כיתות ה-ח חבושה משה ג'ודו כיתות ה-ח ג 18:00 - 19:00 ₪175.00
2717
0
2
דמי שימוש דמי שימוש חדרים מיתרים צעירים ומשפחות 26-35 צעירים ומשפחות 26-35 נג'ארה 27 נג'ארה 27 חברה וקהילה חברה וקהילה חדרים מיתרים חדרים מיתרים - ₪0.00
2978
0
2
דמי שימוש אולם ספורט דמי שימוש אולם ספורט שלוחה-כדורסל גברים רב גילאי רב גילאי מתנס בית רוס מתנס בית רוס ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כדורסל גברים שלוחה-כדורסל גברים ב 22:30 - 23:59 ₪50.00
2050
1
1
דרמה דרמה דרמה בנות גבמ ג-ה ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה דרמה בנות גבמ ג-ה דביר רבקי דרמה בנות גבמ ג-ה ד 17:30 - 18:15 ₪120.00
2358
0
1
התעמלות התעמלות התעמלות על כסא גבמ גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות התעמלות על כסא גבמ טיירי יערה התעמלות על כסא בגבעת מרדכ ד 16:00 - 17:00 ₪80.00
2358
0
3
התעמלות התעמלות רובע התעמלות גיל זהב גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע התעמלות גיל זהב זיידל נחמה התעמלות גיל שלישי רובע ד 10:30 - 11:15 ₪120.00
2358
2
5
התעמלות התעמלות שלוחה סלטה קבוצה 01 ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה סלטה קבוצה 01 אוחנה מוריה שלוחה סלטה קבוצה 01 ג 16:00 - 16:45 ₪140.00
2358
2
6
התעמלות התעמלות שלוחה סלטה קבוצה 02 ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה סלטה קבוצה 02 אוחנה מוריה שלוחה-סלטה התע"ק ג-ז ג 16:45 - 17:30 ₪140.00
2358
2
3
התעמלות התעמלות שלוחה-סלטה מתקדמות ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-סלטה מתקדמות אוחנה מוריה שלוחה-סלטה התע"ק מתקדמות ג 17:30 - 18:30 ₪150.00
2358
2
7
התעמלות התעמלות שלוחה-סלטה מתקדמות 2 ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-סלטה מתקדמות 2 אוחנה מוריה שלוחה-סלטה התע"ק מתקדמות2 ג 18:30 - 19:30 ₪150.00
2359
1
1
התעמלות רפואית התעמלות רפואית שלוחה- אוסטופורוזיס רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה- אוסטופורוזיס בקר דבורי שלוחה-אוסטופורוזיס דבורי ד 09:30 - 10:30 ₪89.00
2359
0
1
התעמלות רפואית התעמלות רפואית שלוחה-התעמלות 60+ רב גילאי רב גילאי נג'ארה 4 נג'ארה 4 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-התעמלות 60+ שלוחה-התעמלות בריאותית60+ ג 18:30 - 19:15 ₪89.00
2359
0
2
התעמלות רפואית התעמלות רפואית שלוחה-כרטסית 60+ רב גילאי רב גילאי נג'ארה 4 נג'ארה 4 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית 60+ שלוחה-כרטסית התעמלות 60+ - ₪250.00
2359
0
3
התעמלות רפואית התעמלות רפואית שלוחה-כרטסית 60+ 2 רב גילאי רב גילאי נג'ארה 4 נג'ארה 4 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית 60+ 2 שלוחה-כרטסית 60+ 2 - ₪250.00
2267
0
1
טבע טבע שלוחה-גינון ויצירה ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 אומנות אומנות שלוחה-גינון ויצירה חביב רפאל שלוחה-גינון ויצירה א 17:15 - 18:00 ₪120.00
2046
0
1
טיסנאות טיסנאות שלוחה-טיסנאות א-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 אומנות אומנות שלוחה-טיסנאות א-ו שלום ישראל שלוחה-טיסנאות א-ו א 17:30 - 18:20 ₪140.00
2344
1
1
כדור סל כדור סל כדורסל כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל כיתות א-ג לוי אורן כדורסל כיתות א-ג ב 16:30 - 17:25 ₪130.00
2344
1
2
כדור סל כדור סל כדורסל כיתות ד-ה ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל כיתות ד-ה לוי אורן כדורסל כיתות ד-ה ב 17:30 - 18:25 ₪130.00
2344
1
3
כדור סל כדור סל כדורסל כיתות ו-ח ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל כיתות ו-ח לוי אורן כדורסל כיתות ו-ח ב 18:30 - 19:25 ₪130.00
2342
0
5
כדור רגל כדור רגל כדורגל גבמ גן -א' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה כדורגל גבמ גן -א' חקון אופיר כדורגל גבמ חובה-א בנים ג 16:00 - 16:45 ₪160.00
2342
0
7
כדור רגל כדור רגל כדורגל גבמ ה-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה כדורגל גבמ ה-ו חקון אופיר כדורגל גבמ כיתות ה-ו ג 17:30 - 18:15 ₪160.00
2342
0
6
כדור רגל כדור רגל כדורגל גבמ כיתות ב-ד ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה כדורגל גבמ כיתות ב-ד חקון אופיר כדורגל גבמ כיתות ב-ד ג 16:45 - 17:30 ₪160.00
2342
0
1
כדור רגל כדור רגל כדורגל גן חובה גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל גן חובה קציר אבינדב כדורגל גן חובה א 16:30 - 17:15 ₪140.00
2342
0
2
כדור רגל כדור רגל כדורגל כיתות א-ג גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל כיתות א-ג קציר אבינדב כדורגל כיתות א-ג א 17:15 - 18:00 ₪140.00
2342
0
3
כדור רגל כדור רגל כדורגל כיתות ד-ה גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל כיתות ד-ה קציר אבינדב כדורגל כיתות ד-ה א 18:00 - 18:45 ₪140.00
2342
0
4
כדור רגל כדור רגל כדורגל כיתות ו-ח גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורגל כיתות ו-ח קציר אבינדב כדורגל כיתות ו-ח א 18:45 - 19:30 ₪140.00
2342
0
10
כדור רגל כדור רגל רובע כדורגל א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע כדורגל א-ג אגם ספי כדורגל בנים א-ג הרובע ב 16:30 - 17:15 ₪110.00
2342
0
11
כדור רגל כדור רגל רובע כדורגל ד-ה ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע כדורגל ד-ה אגם ספי כדורגל כיתות ד-ו רובע ב 17:15 - 18:00 ₪110.00
2342
0
13
כדור רגל כדור רגל רובע כדורגל ה-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע כדורגל ה-ו אגם ספי כדורגל כיתות ד-ו רובע ב 17:15 - 18:00 ₪110.00
2342
0
8
כדור רגל כדור רגל שלוחה-כדורגל קבוצה 1 ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנס בית רוס מתנס בית רוס ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כדורגל קבוצה 1 שלוחה-כדורגל קבוצה 1 ד 17:50 - 18:35 ₪140.00
2342
0
9
כדור רגל כדור רגל שלוחה-כדורגל קבוצה 2 ילדים 7-12 ילדים 7-12 מתנס בית רוס מתנס בית רוס ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כדורגל קבוצה 2 שלוחה-כדורגל קבוצה 2 ד 18:35 - 19:20 ₪140.00
2342
0
12
כדור רגל כדור רגל שלוחה-כדורגל קבוצה 3 ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כדורגל קבוצה 3 קציר אבינדב שלוחה-כדורגל קבוצה 3 - ₪140.00
2040
0
3
כלבנות כלבנות כלבנות גבמ כיתות ב-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי למידה למידה כלבנות גבמ כיתות ב-ג סהר גדי כלבנות גבמ כיתות ב-ג ג 16:30 - 17:15 ₪160.00
2040
0
4
כלבנות כלבנות כלבנות גבמ כיתות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי למידה למידה כלבנות גבמ כיתות ד-ו סהר גדי כלבנות גבמ כיתות ד-ו ג 17:15 - 18:00 ₪160.00
2040
0
2
כלבנות כלבנות כלבנות ד-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 למידה למידה כלבנות ד-ו סהר גדי כלבנות ד-ו ד 18:00 - 18:45 ₪160.00
2040
0
1
כלבנות כלבנות כלבנות כיתות א-ג ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 למידה למידה כלבנות כיתות א-ג סהר גדי כלבנות א-ג ד 17:15 - 18:00 ₪160.00
2266
0
2
מדעים מדעים שלוחה-חוג בבאדע בנות רב גילאי רב גילאי קהתי 22 קהתי 22 למידה למידה שלוחה-חוג בבאדע בנות שלוחה-חוג בבאדע בנות ה 15:00 - 18:00 ₪450.00
2218
0
2
מועדון צמי"ד מועדון צמי"ד אורגנית בנים צמיד ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 חברה וקהילה חברה וקהילה אורגנית בנים צמיד לומברוסו אברהם אורגנית בנים צמיד ג 16:00 - 18:00 ₪200.00
2218
0
1
מועדון צמי"ד מועדון צמי"ד צמיד-תיפוף טיפולי רב גילאי רב גילאי מתנס בית רוס מתנס בית רוס מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה צמיד-תיפוף טיפולי צמיד-תיפוף טיפולי ב 16:00 - 20:00 ₪320.00
2078
0
1
מחול אירובי מחול אירובי זומבה דוס ערב צעירים ומשפחות 26-35 צעירים ומשפחות 26-35 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות זומבה דוס ערב שטייף הינדי זומבה דוס ערב בגת ד 20:30 - 21:30 ₪100.00
2078
0
2
מחול אירובי מחול אירובי שלוחה-אירובי ועיצוב רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-אירובי ועיצוב ארנפלד רבקי שלוחה-אירובי ועיצוב רבקי א 20:00 - 21:00 ₪89.00
2078
0
3
מחול אירובי מחול אירובי שלוחה-זומבה יהודית רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-זומבה יהודית צימר מיכל שלוחה-זומבה יהודיתעם מיכל ג 21:00 - 21:45 ₪89.00
2071
0
4
מחול מודרני מחול מודרני מחול גבמ חובה-א' ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי מוסיקה ואמנויות הבמה מוסיקה ואמנויות הבמה מחול גבמ חובה-א' טיירי יערה מחול מודרני גבמ חובה-א ה 16:30 - 17:15 ₪140.00
2071
0
2
מחול מודרני מחול מודרני מחול מודרני ב-ד גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול מודרני ב-ד טיירי יערה מחול מודרני כיתות ב-ד ב 17:15 - 18:00 ₪140.00
2071
0
5
מחול מודרני מחול מודרני מחול מודרני גבמ ב-ד גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול מודרני גבמ ב-ד טיירי יערה מחול מודרני ב-ד ה 17:15 - 18:00 ₪140.00
2071
0
6
מחול מודרני מחול מודרני מחול מודרני גבמ ה-ו גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול מודרני גבמ ה-ו טיירי יערה מחול מודרני ה-ו ה 18:00 - 18:45 ₪140.00
2071
0
3
מחול מודרני מחול מודרני מחול מודרני ה-ז גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול מודרני ה-ז טיירי יערה מחול מודרני כיתות ה-ז ב 18:00 - 19:00 ₪150.00
2071
0
1
מחול מודרני מחול מודרני מחול מודרני חובה-א' גיל רך 0-6 גיל רך 0-6 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ריקוד ומחול ריקוד ומחול מחול מודרני חובה-א' טיירי יערה מחול מודרני חובה-א' ב 16:30 - 17:15 ₪140.00
2045
0
1
נגרות נגרות נגרות כיתות א-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 אומנות אומנות נגרות כיתות א-ב וידברג אלישב נגרות כיתות א-ב בגת ב 16:30 - 17:15 ₪180.00
2045
0
2
נגרות נגרות נגרות כיתות ג-ו ילדים 7-12 ילדים 7-12 גת 19 גת 19 אומנות אומנות נגרות כיתות ג-ו וידברג אלישב נגרות כיתות ג-ו בגת ב 17:15 - 18:00 ₪180.00
2045
0
6
נגרות נגרות נגרות 10-11 גבמ חרדי ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ חברה וקהילה חברה וקהילה נגרות 10-11 גבמ חרדי קראוט נתן נגרות 10-11 גבמ חרדי ג 17:30 - 18:15 ₪130.00
2045
0
4
נגרות נגרות נגרות 6-7 גבמ חרדי ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ חברה וקהילה חברה וקהילה נגרות 6-7 גבמ חרדי קראוט נתן נגרות 6-7 גבמ חרדי ג 16:45 - 17:30 ₪130.00
2045
0
5
נגרות נגרות נגרות 8-9 גבמ חרדי ילדים 7-12 ילדים 7-12 סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ סרנא 2 גן שולמית שלוחה חרדית גב"מ חברה וקהילה חברה וקהילה נגרות 8-9 גבמ חרדי קראוט נתן נגרות 8-9 גבמ חרדי ג 17:30 - 18:15 ₪130.00
2045
0
7
נגרות נגרות שלוחה-נגרות כתות ג + ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 למידה למידה שלוחה-נגרות כתות ג + קראוט נתן שלוחה-נגרות כתות ג + ד 17:45 - 18:30 ₪140.00
2045
0
3
נגרות נגרות שלוחה-נגרות מכינה-ב ילדים 7-12 ילדים 7-12 קהתי 22 קהתי 22 אומנות אומנות שלוחה-נגרות מכינה-ב קראוט נתן שלוחה -נגרות מכינה-ב ד 17:00 - 17:45 ₪140.00
2442
0
1
סדנת בריאות - אחר סדנת בריאות - אחר טאיצ'י לגברים בגת צעירים 19-25 צעירים 19-25 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות טאיצ'י לגברים בגת מלמד יובל טאיצ'י לגברים בגת ב 18:30 - 20:00 ₪250.00
2448
0
12
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים כדורסל נשים מסובסד מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות כדורסל נשים מסובסד כדורסל נשים ונערות מסובסד ב 20:15 - 21:15 ₪110.00
2448
0
1
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה- כרטסית ספורט רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה- כרטסית ספורט שלוחה- כרטסית ספורט - ₪300.00
2448
0
5
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה-כרטסית ספורט2 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית ספורט2 שלוחה-כרטסית ספורט2 - ₪300.00
2448
0
8
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה-כרטסית ספורט3 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית ספורט3 שלוחה-כרטסית ספורט3 - ₪300.00
2448
0
9
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה-כרטסית ספורט4 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית ספורט4 שלוחה-כרטסית ספורט 4 - ₪300.00
2448
0
11
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה-כרטסית ספורט5 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-כרטסית ספורט5 שלוחה-כרטסית ספורט 5 - ₪300.00
2448
0
2
סטודיו ספורט לנשים סטודיו ספורט לנשים שלוחה-מנויחודשיכללי רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-מנויחודשיכללי שלוחה-מנויחודשיכללי - ₪220.00
2449
1
3
ספורט ספורט משחקי כדור גבמ חרדי ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות משחקי כדור גבמ חרדי משחקי ספורט גבמ חרדי 4-11 ה 17:45 - 18:30 ₪120.00
2446
0
2
ספורט ספורט שלוחה- ספורט גברים צעירים 19-25 צעירים 19-25 נג'ארה 27 נג'ארה 27 חברה וקהילה חברה וקהילה שלוחה- ספורט גברים ביטון אוריאל שלוחה- ספורט גברים א 20:00 - 21:00 ₪89.00
2360
0
1
פילאטיס פילאטיס פילאטיס בוקר יום ב' מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס בוקר יום ב' אופנהיים מרים פילאטיס בוקר יום ב' ב 08:00 - 08:50 ₪150.00
2360
0
2
פילאטיס פילאטיס פילאטיס בוקר יום ד' מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס בוקר יום ד' אופנהיים מרים פילאטיס בוקר יום ד' ד 08:00 - 08:50 ₪150.00
2360
0
10
פילאטיס פילאטיס פילאטיס בוקר פעמיים מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס בוקר פעמיים אופנהיים מרים פילאטיס בוקר שני ורביעי ד 08:00 - 08:50 ₪200.00
2360
0
11
פילאטיס פילאטיס פילאטיס בוקר פעמיים- מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס בוקר פעמיים- אופנהיים מרים פילאטיס בוקר שני ורביעי ד 08:00 - 08:50 ₪200.00
2360
0
13
פילאטיס פילאטיס רובע פילאטיס 19:00 מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע פילאטיס 19:00 זיידל נחמה פילאטיס נשים הרובע א 19:00 - 20:00 ₪140.00
2360
0
12
פילאטיס פילאטיס רובע פילאטיס 20:00 מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות רובע פילאטיס 20:00 זיידל נחמה פילאטיס נשים הרובע א 20:00 - 21:00 ₪140.00
2360
0
15
פילאטיס פילאטיס שלוחה- פילאטיס מיכל צעירים 19-25 צעירים 19-25 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה- פילאטיס מיכל צימר מיכל שלוחהפילאטיס ערב עם מיכל ג 20:00 - 21:00 ₪89.00
2360
0
14
פילאטיס פילאטיס שלוחה- פילאטיס רבקי צעירים 19-25 צעירים 19-25 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה- פילאטיס רבקי ארנפלד רבקי פילאטיס ערב עם רבקי ארנפל א 21:00 - 22:00 ₪89.00
2360
0
6
פילאטיס פילאטיס שלוחה-חיזוק ריצפ"א רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-חיזוק ריצפ"א שלוחה-חיזוק ריצפ"א אביגיל ג 09:10 - 10:00 ₪89.00
2360
0
5
פילאטיס פילאטיס שלוחה-פלאטיס א. לידה רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-פלאטיס א. לידה אופנהיים מרים שלוחה-פלאטיס אחרי לידה ב 09:10 - 10:00 ₪89.00
2360
0
7
פילאטיס פילאטיס שלוחה-פלאטיס אביגיל1 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-פלאטיס אביגיל1 שלוחה- פלאטיס אביגיל 1 ו 08:50 - 09:50 ₪89.00
2360
0
8
פילאטיס פילאטיס שלוחה-פלאטיס אביגיל2 רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-פלאטיס אביגיל2 שלוחה- פלאטיס עם אביגיל 2 ו 09:50 - 10:50 ₪89.00
2360
0
4
פילאטיס פילאטיס שלוחה-פלאטיס דבורי רב גילאי רב גילאי אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-פלאטיס דבורי בקר דבורי שלוחה-פלאטיס דבורי א 09:15 - 10:15 ₪89.00
2364
0
1
פילאטיס גת פילאטיס גת פילאטיס בגת- סידרה מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 גת 19 גת 19 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות פילאטיס בגת- סידרה דיקשטיין אליענה פילאטיס בגת - סידרה ב 20:30 - 21:15 ₪130.00
2378
0
1
קארטה קארטה קראטה גברים צעירים 19-25 צעירים 19-25 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה גברים בר שלום יהודה קראטה גברים א 18:00 - 19:30 ₪180.00
2378
1
1
קארטה קארטה קראטה נשים יום ב' צעירים 19-25 צעירים 19-25 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה נשים יום ב' נדב רוני קראטה נשים יום שני ב 19:00 - 20:30 ₪180.00
2378
1
2
קארטה קארטה קראטה נשים יום ה' צעירים 19-25 צעירים 19-25 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה נשים יום ה' נדב רוני קראטה נשים יום ה' ה 19:00 - 20:30 ₪180.00
2378
1
3
קארטה קארטה קראטה נשים פעמיים בש צעירים 19-25 צעירים 19-25 נג'ארה 27 נג'ארה 27 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה נשים פעמיים בש נדב רוני קראטה נשים פעמיים בשבוע ב 19:00 - 20:30 ₪240.00
2743
0
1
קבוצות - אחר קבוצות - אחר כישורי חיים גבמ ילדים 7-12 ילדים 7-12 ממד גבעת מרדכי ממד גבעת מרדכי חברה וקהילה חברה וקהילה כישורי חיים גבמ כישורי חיים בגב"מ 6-9 ב 15:30 - 17:30 ₪95.00
2609
0
1
קליטה - שונות קליטה - שונות אולפן לעברית מבוגרים 36-65 מבוגרים 36-65 נג'ארה 27 נג'ארה 27 למידה למידה אולפן לעברית אולפן עברית לעולים ד 17:00 - 19:00 ₪100.00
2382
0
1
קפוארה קפוארה שלוחה-קפוארה א-ד ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-קפוארה א-ד יצחקוב נתנאל שלוחה-קפוארה לכיתות א-ד א 17:00 - 17:45 ₪160.00
2382
0
2
קפוארה קפוארה שלוחה-קפוארה ה-ז ילדים 7-12 ילדים 7-12 אלקבץ 16 אלקבץ 16 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות שלוחה-קפוארה ה-ז יצחקוב נתנאל שלוחה-קפוארה כיתות ה-ז א 17:45 - 18:30 ₪160.00
2379
0
1
קרב מגע קרב מגע קראטה בנות ד-ח ילדים 7-12 ילדים 7-12 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה בנות ד-ח קראטה בנות ה-ח - רובע ד 18:00 - 19:30 ₪150.00
2379
0
2
קרב מגע קרב מגע קראטה נשים צעירים 19-25 צעירים 19-25 הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 ספורט והתעמלות ספורט והתעמלות קראטה נשים קראטה נשים - הרובע ד 20:00 - 21:30 ₪150.00
2478
0
2
קשישות קשישות מועדון המלכה - רובע גיל שלישי 66 ומעלה גיל שלישי 66 ומעלה הרובע היהודי משגב לדך 20 הרובע היהודי משגב לדך 20 חברה וקהילה חברה וקהילה מועדון המלכה - רובע מועדון המלכה - רובע ד 11:30 - 13:30 ₪40.00
2330
0
1
רובוטיקה רובוטיקה רובוטיקה ב-ד ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה ב-ד דשקוטי ליאור רובוטיקה ב-ד ד 16:30 - 17:30 ₪190.00
2330
0
2
רובוטיקה רובוטיקה רובוטיקה ה-ח ילדים 7-12 ילדים 7-12 נג'ארה 27 נג'ארה 27 יזמות טכנולוגיה ומדע יזמות טכנולוגיה ומדע רובוטיקה ה-ח דשקוטי ליאור רובוטיקה ה-ח ד 17:30 - 18:30 ₪190.00