חיפוש חוגים ופעילויות

תרבות

תחום הקהילה הינו למעשה ליבת מהותו של המינהל הקהילתי. כלל העשייה בתחומי התוכן הרבים והשונים מכוונים כולם מתוך התפיסה הקהילתית של המינהל ששמה על נס את המעורבות והשותפות המשמעותית של התושבים בכל צעד ושעל בחיי המינהל.
התושבים לוקחים חלק בוועדת תכנון ויצירה בכל תחומי התוכן.
התושבים מתנדבים במיזמים שונים שמפעיל המינהל ומשמשים כנאמני קהילות המייצגים ומחברים את קהילותיהם לעשייה המגוונת במינהל. תחום הקהילה, מעצם הגדרתו, קשור לכל תחומי העשייה במינהל אך בייחוד עוסק בתחום התעסוקה, הרווחה והתחום הפיזי.