חיפוש חוגים ופעילויות

גיל הזהב

במסגרת העשיה הקהילתית לגיל הזהב מפעיל המינהל ארבעה מועדונים:
  • בבית רוס
  • במועדון גת
  • בשלוחה החרדית
  • בשלוחת גבעת מרדכי
בחלק מהמועדונים מפעיל המינהל תוכנית ייחודית בנוסף לפעילויות המגוונות הכוללת מערך תזונתי והסעות בשיתוף הרווחה.
המינהל הקהילתי רואה באוכלוסיה הבוגרת כבעלת חשיבות רבה ובהתאם משקיע בפעילות עבורה.