חיפוש חוגים ופעילויות

קליטה

בשכונות המינהל קיימת תופעה ברוכה של קליטת עליה מתפוצות שונות ולאחרונה בעיקר מצרפת. המינהל הקהילתי מפעיל בבית רוס מועדון לצרפתים המשמש כמרכז חברתי מגבש ומחבר של העולים ובנוסף לפעילויות החווייתיות, מעניק גם כלים ותמיכה בהשתלבות בחברה.
את הפעילות מלווה רכזת הקליטה של המינהל.