הוועדה הפיזית הינה וועדה הממליצה להנהלת המנהל הקהילתי על דרכי הפעולה וההחלטות הרצויות בתחום האורבני קהילתי בשכונה. ברוב המכריע של המקרים ההנהלה מקבלת את המלצות הוועדה.
הוועדה מורכבת מתושבי השכונה המייצגים איזורים וציבורים שונים במרחב הקהילתי. היא מתכנסת אחת ל3-4 שבועות לעידכונים מהמרחב, דיונים וקבלת החלטות בתחום הפיזי.

גם תושבים שאינם חברי הוועדה מוזמנים להגיע לדיוני הוועדה (רק שאין להם זכות הצבעה). זמני הדיונים מתפרסמים באתר המנהל.

הנכם מוזמנים להגיע ולהשפיע לטובה על השכונה שלכם!
בין אם כתושבים או כחברי וועדה.

לצורך הצטרפות לוועדה יש לפנות למתכנן האורבני בטל` 02-6536828 או במייל [email protected]