חברי דירקטוריון מינהל קהילתי מיתרים :

 

 • מר שוסהיים יחיאל - יו"ר המינהל

 • מר אהרון כהן צדק - נציג  קרית משה 

 • גב' דינה לודר - נציג קרית משה 

 • מר יצחק גבאי - נציג  גבעת שאול

 • מר יהודה גרוס - נציג גבעת שאול   

 • מר לוי עופר - נציג מורדות בית וגן

 • מר  שימל שלמה - נציג גבעת מרדכי

 • גב' אלישבע קולא - נציגת  גבעת מרדכי

 • מר עמי פרץ - נציג עיריית ירושלים 

 • גב` פוייר יעל - מנהלת לשכת הרווחה עיריית ירושלים 

 • מר נפתלי יהודה -נציג עיריית ירושלים 

 •  מר אורי מסיל - נציג החברה למתנסים 

 • מר שבו ששון - מנהל רובע מערב

 • מר שלם ליאור - מתכנן רובע מערב